header banner
Default

Er ontstaat een leuk verhaal als je bankier Lars Kramer op een zeepkist zet


Achtergrond • 

Hilda Bouma

Hilda Bouma

Na vier jaar op Cyprus te hebben gezeten, keert oud-ING'er Lars Kramer terug naar Amsterdam om cfo te worden bij de concurrent, ABN Amro. Het voelt als 'thuiskomen', zegt de man die geldt als een 'cool character'. 'Hij is niet iemand die je op de schouders slaat.'

Lars Kramer
Lars Kramer Foto: Hellenic Bank

Lees direct het artikel

VIDEO: Brad Larsen stapt op zijn zeepkist
The Property Management Mastermind Show

Gratis proberen

VIDEO: Waar is die AIVD agent gebleven? - Niemand die het ziet | BNNVARA | NPO Start
NPO Start

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: Grace Jacobs

Last Updated: 1703882881

Views: 620

Rating: 4.3 / 5 (111 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Grace Jacobs

Birthday: 1979-11-28

Address: 977 Kathy Parks Suite 605, North Meredithfort, MA 97423

Phone: +4619610444299253

Job: Firefighter

Hobby: Cross-Stitching, Card Games, Golf, Wildlife Photography, Painting, Swimming, Coffee Roasting

Introduction: My name is Grace Jacobs, I am a candid, accomplished, radiant, Colorful, cherished, treasured, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.