header banner
Default

Kan de waarde van Ripple (XRP) hetzelfde zijn als die van Bitcoin? - BLOX | Nieuws


Sinds de opkomst van cryptocurrency’s is Bitcoin de onbetwiste koning van de digitale valuta. Het heeft een enorme groei doorgemaakt en de waarde van Bitcoin is sinds de oprichting in 2009 exponentieel gestegen.

Maar er zijn ook andere cryptocurrency’s die zich hebben ontwikkeld en een plek hebben veroverd in de cryptowereld. Een daarvan is Ripple (XRP), een cryptocurrency die zich richt op de financiële sector.

In dit artikel proberen we de vraag te beantwoorden of Ripple (XRP) net zo veel waard kan worden als Bitcoin. Op het moment van schrijven is Bitcoin bijna 27.000 euro en is de totale marketcap 515 miljard euro. XRP, de munt van Ripple is 0,43 euro waard met een marketcap van 22 miljard euro.

Kan 1 XRP van Ripple net zo veel waard worden als 1 Bitcoin?

VIDEO: Ripple / XRP 2024 Predictions , Bitcoin ETF Rumors & The Bad Guys
Digital Asset Investor

Het is ondenkbaar dat de Ripple koers van 1 XRP ooit hoger wordt dan de Bitcoin koers. Dan moet XRP met een factor 50.000 stijgen, terwijl Bitcoin stagneert. Hoe meer munten er beschikbaar zijn, hoe lager de waarde per munt zal zijn.

Bitcoin heeft een beperkte hoeveelheid munten, namelijk 21 miljoen, waardoor de waarde per munt hoger is. Ripple daarentegen heeft een veel groter aanbod, namelijk 100 miljard munten. Dit betekent dat de waarde per munt veel lager is dan bij Bitcoin.

Marketcap en deel van cryptomarkt van Bitcoin en XRP

VIDEO: XRP Holders ALERT 📢 Ripple XRP, Ledger HACK, Bitcoin Spot ETF✔️CRYPTO NEWS 💲 WATCH ALL
Kevin Cage

Realistischer, maar ook nog steeds moeilijk denkbaar, is als de marketcap van Ripple die van Bitcoin inhaalt. Dat is ‘maar’ een vermenigvuldiging van 23.

We kunnen ook kijken naar hoe groot het deel is van Bitcoin en XRP van de totale cryptomarkt.

Bron: Coinmarketcap

Op 21 maart 2017 behaalde XRP zijn hoogste percentage van de totale cryptomarkt ooit. Heel even bestond meer dan 19% van alle cryptowaarde uit XRP. Bitcoin zakte toen net terug naar 48%. Sindsdien hebben beide munten ingeleverd.

Acceptatie Bitcoin en XRP

VIDEO: Ripple XRP Price News Today Technical Analysis - Ripple XRP Price Now! Elliott Wave Analysis!
More Crypto Online

Maar kan Ripple net zo veel waard worden als Bitcoin? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar de factoren die de waarde van cryptocurrency’s bepalen. De belangrijkste factor is het aantal mensen dat het gebruikt en de acceptatie ervan als betalingsmiddel. Hoe meer mensen het gebruiken en accepteren, hoe meer waarde het zal hebben.

Op dit moment heeft Bitcoin een veel grotere acceptatie dan Ripple. Bitcoin is de meest gebruikte cryptocurrency in de wereld, terwijl Ripple voornamelijk wordt gebruikt in de financiële sector. Dit betekent echter niet dat Ripple geen potentie heeft om in waarde te stijgen.

Banken en financiële instellingen

VIDEO: XRP RIPPLE - MAJOR PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT!
Austin Hilton

Hoe meer vraag er is, hoe hoger de waarde zal zijn. Bitcoin heeft op dit moment meer vraag dan Ripple, maar het is belangrijk om te onthouden dat de vraag naar Ripple de afgelopen jaren sterk is gestegen.

Het feit dat Ripple zich richt op de financiële sector en betalingen tussen verschillende valuta’s vergemakkelijkt, kan ertoe leiden dat meer bedrijven en banken het gaan gebruiken. Dit kan op zijn beurt leiden tot een grotere vraag en dus een hogere waarde van Ripple. Zo zijn er centrale banken die de diensten van Ripple gebruiken om eigen CBDC’s te ontwikkelen.

Let wel, ze maken gebruik van Ripple het bedrijf, niet per se van XRP de cryptocurrency. Dit zet je aan het denken, mocht Ripple echt meer waard worden dan Bitcoin, dan heeft de bankenwereld gewonnen. En heeft de rest van de wereld, met een eigen decentrale munt, verloren.

Maar deze hele mentale exercitie is betekenisloos als Ripple de rechtszaak van de SEC verliest. Dat is stap 1 om Bitcoin van de troon te stoten.

Sources


Article information

Author: Tiffany Holden

Last Updated: 1703104803

Views: 660

Rating: 4.6 / 5 (52 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tiffany Holden

Birthday: 1927-07-07

Address: 8728 Daniel Ways, Lake Melissa, ME 53937

Phone: +3614700056908293

Job: Chemical Engineer

Hobby: Bowling, Billiards, Drone Flying, Chess, Poker, Tennis, Beer Brewing

Introduction: My name is Tiffany Holden, I am a lively, vibrant, fearless, important, dazzling, welcoming, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.