header banner
Default

Wat kost een 51%-aanval op het Bitcoin-netwerk? | Bitcoinmagazine nl


Wat kost het om Bitcoin aan te vallen en het netwerk te gijzelen met een 51 procent aanval? Mitchell, op Twitter ook wel bekend als @MitchellHODL, zocht het voor ons uit. De totale hashrate van het Bitcoin netwerk ligt momenteel op ongeveer 390 EH/s. Om 51 procent van het netwerk te controleren heb je grofweg 199 EH/s aan hashing power nodig.

Hierbij gaat Mitchell uit van een scenario waarin je bestaande hashing power onder controle neemt en geen nieuwe computerkracht in het netwerk brengt, want dan zou de berekening anders zijn.

Wat heb je nodig?

VIDEO: Bitcoin 51% Attack EXPLAINED in 3 minutes
CoinGecko

Om dat voor elkaar te krijgen heb je volgens Mitchell genoeg aan 1.411.347 Antminer S19 XPs. Uitgaande van energiekosten van 0,06 dollar per kWu, betaal je per Antminer S19 XPs ongeveer 0,183 dollar (0,06 * 3,05 (verbruik Antminers S19 XPs)).

Dat zou betekenen dat het totaal van je hashing leger 1.411.347 * 0,183 = 258.276 dollar per uur kost. Los van de kosten om die machines onder controle te krijgen, ben je per uur dus meer dan 250.000 dollar kwijt om de aanval te laten draaien.

Volgens Mitchell zou het echter niet logisch zijn om je machines puur en alleen in te zetten om het netwerk stil te laten vallen. "Je kunt er ook voor kiezen om (6 blokken per uur * 6,25 bitcoin per blok * 51 procent) = ~19.125 bitcoin per uur te minen.

Dat zou je een bedrag van 573.750 dollar opleveren. Echt realistisch is het allemaal niet om deze aanval op het netwerk succesvol uit te voeren. Vooral omdat je daarvoor een gigantische hoeveelheid ASICs moet bemachtigen en die apparaten zijn mega schaars op dit moment.

Moeten we ons zorgen maken?

VIDEO: What is a 51% Attack - Bitcoin Tutorial
99Bitcoins

Het lijkt onrealistisch om ons hier zorgen over te maken. De enige echte 51 procent aanval die nog een beetje kans zou maken is als overheden besluiten om alle bitcoin miners ter wereld te confisqueren en vervolgens de controle over het netwerk over te nemen.

Dan nog kun je jezelf de vraag stellen of die overheden er dan niet beter aan zouden doen om simpelweg de bitcoin voor zichzelf te minen, in plaats van het netwerk zo goed als stil te leggen en daarmee bitcoin waardeloos te maken.

In theorie is een 51 procent aanval mogelijk, maar in de praktijk wordt het met de dag moeilijker. De hashrate blijft toenemen en dat maakt het duurder en duurder om dit ooit voor elkaar te krijgen.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Renee Foster

Last Updated: 1702703761

Views: 801

Rating: 3.6 / 5 (88 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Renee Foster

Birthday: 2017-10-21

Address: 76419 Michele Pike, Scottville, NE 28612

Phone: +4160410711306255

Job: Article Writer

Hobby: Beekeeping, Woodworking, Card Games, Wildlife Photography, Fencing, Bird Watching, Cocktail Mixing

Introduction: My name is Renee Foster, I am a Determined, receptive, radiant, irreplaceable, talented, Adventurous, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.