header banner
Default

RegioBank is weer uitgeroepen tot de beste bank van Nederland


Table of Contents

Het is bijna geen verrassing meer te noemen; de Consumenten heeft de RegioBank alweer voor de zevende keer uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Het rapportcijfer van een 9,4 op algemene tevredenheid was ruimschoots genoeg voor de gouden plak. Ook de andere merken van de Volksbank deden het goed: ASN Bank (8,9) en SNS (8,1) eindigden respectievelijk op de tweede en vierde plek.

Hoe goed de producten en diensten van een bank ook mogen zijn, het zijn uiteindelijk de consumenten die echt bepalen wat een bank waard is. De Consumentenbond vraagt elk jaar aan ruim 13.000 Nederlanders wat zij van hun bank vinden. Zij werden gevraagd een oordeel te geven over internetbankieren, de mobiel bankieren app, de kosten, de communicatie naar de klant en service van de bank.

Waar de Volksbank-merken dus bovenaan eindigen, valt het ook op dat geen enkele bank gemiddeld een onvoldoende ontvangt van zijn klanten. Wel is het percentage mensen dat een onvoldoende geeft bij de ene bank groter dan bij de andere. Bij ABN AMRO en ING zijn de percentages onvoldoendes het hoogst (10%). ASN Bank en RegioBank krijgen dan weer van (bijna) niemand een onvoldoende.

RegioBank alweer uitgeroepen tot beste bank van Nederland

“Voor een bank die gaat voor de sterkste klantrelatie en de aantoonbare maatschappelijke impact is de mening van klanten van groot belang”, stipt Marinka van der Meer (Chief Customer Officer bij de Volksbank) aan.

De hoge cijfers die consumenten geven aan onze merken laten volgens Van der Meer zien dat ze de dienstverlening waarderen en dat de combinatie van persoonlijke aandacht en maatschappelijke betrokkenheid zijn vruchten afwerpt. “Daar kun je alleen maar erg trots op zijn! We blijven ons met liefde en toewijding inzetten voor onze klanten.” 

Te hoge kosten

VIDEO: The Best Bank Account in The Netherlands | Expats!
Dr Daithi Ó Scolaidhe PhD

Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten het minst tevreden zijn over de kosten van hun betaalrekening: 44% van de ondervraagden geeft het kostenplaatje een onvoldoende. Velen vinden het onbegrijpelijk dat ze steeds meer moeten betalen, terwijl ze er niets voor terug krijgen. Zo’n 40% is zelfs van mening dat een betaalrekening gratis zou moeten zijn.

Dergelijke ontevreden geluiden worden het minst vaak van klanten van Knab gehoord. De grootbanken springen er negatief uit. Veel van hun klanten geven hier een onvoldoende voor:  61% (ING) , 60% (Rabobank). en 58% (ABN AMRO).

De ontevredenheid over de kosten heeft volgens de Consumentenbond mogelijk te maken met de vaak bijna jaarlijkse prijsverhogingen. In combinatie met het gevoel dat ze er niets voor terugkrijgen en juist steeds meer zelf moeten doen.

Sources


Article information

Author: Amanda Erickson

Last Updated: 1704116881

Views: 954

Rating: 3.8 / 5 (119 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amanda Erickson

Birthday: 1967-05-22

Address: USNS Lewis, FPO AP 55741

Phone: +4333758315201491

Job: Pharmacist

Hobby: Skateboarding, Juggling, Geocaching, Crochet, Bird Watching, Writing, Running

Introduction: My name is Amanda Erickson, I am a lively, priceless, talented, ingenious, multicolored, frank, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.